Kurtyny paskowe w przemyśle


Najlepszym rozwiązaniem dla pomieszczeń, w których ważne jest utrzymanie stałej, odpowiedniej temperatury przy zachowaniu płynności logistycznej są kurtyny paskowe.
Ich głównym zadaniem jest ograniczanie kosztów ogrzewania lub chłodzenia – zmniejszają one koszty energii, które są potrzebne do wytworzenia w pomieszczeniu odpowiednich warunków pracy i przetrzymywania towarów. Dodatkowo stanowią barierę dla hałasu, potrafią zredukować poziom hałasu o 25 – 30 dB.
kurtyny spawalnicze są bardzo wytrzymałe jeśli chodzi o uszkodzenia mechaniczne, przy tym również łatwe w montażu oraz czyszczeniu, wymagają minimalnych zabiegów konserwacyjnych; odporne na działanie promieniowania UV. Nie wpływa na nie również natężenie ruchu. Są elementem utrzymującym i pomagającym w standardzie pracy a dodatkowo bardzo dobrą inwestycją stąd wielu przedsiębiorców wykorzystuje je w swojej działalności.
Spotykamy je najczęściej w centrach oraz magazynach logistycznych, halach produkcyjnych, zakładach przetwórstwa spożywczego np. w chłodniach, mroźniach, jak również w super i hipermarketach, warsztatach oraz innych pomieszczeniach specjalistycznych.

Dodatkowe informacje znajdziesz na: https://ekranypcv.pl/